BibliotekaPWSW w Przemyślu

Przysposobienie biblioteczne

Studenci I roku studiów licencjackich i inżynierskich wszystkich kierunków mają obowiązek odbyć szkolenie z przysposobienia bibliotecznego. Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uczelnianej PWSW. Zakres szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (Regulamin, zapisy do Biblioteki, zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki);
  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki PWSW (wyszukiwanie książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych, poprawne wypełnianie rewersów, zamawianie książek);
  • tematyka zbiorów Biblioteki PWSW i ich rozmieszczenie w Bibliotece (wypożyczalnia, czytelnia, katalogi – ich umiejscowienie).

Przysposobienie biblioteczne ma formę elektroniczną. Szkolenie kończy się wpisem do indeksu (zaliczenie bez oceny).

W celu odbycia szkolenia studenci proszeni są o kontakt mailowy w terminie 20.10.2021 r. -19.11.2021 r.:

j.gawel@pwsw.eu – studenci Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia,

a.mickiewicz@pwsw.eu – studenci Instytutu Humanistyczno-Artystycznego oraz Instytutu Nauk Technicznych.

Szczegółowe informacje na temat warunków zaliczenia szkolenia zostaną podane w mailu zwrotnym.