BibliotekaPWSW w Przemyślu

Historia i zbiory

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu) funkcjonuje od 2001 roku. Księgozbiór Biblioteki był tworzony od podstaw. Początkowo, większość stanowiły dary przekazywane przez wydawnictwa, głównie uczelniane, towarzystwa naukowe oraz książki przekazane przez darczyńców prywatnych. Wraz z działalnością biblioteczną na bieżąco były realizowane zakupy podręczników niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego.
W styczniu 2003 roku Senat PWSZ zatwierdził “Regulamin Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu” i z dniem 10 stycznia 2003 roku Biblioteka rozpoczęła działalność dla studentów, wykładowców PWSZ oraz czytelników spoza uczelni. Początkowo praca była skupiona na udzielaniu informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej oraz udostępnianiu księgozbioru na miejscu. Z dniem 3 marca 2003 roku Biblioteka rozpoczęła wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.

Obecnie Biblioteka pełni funkcję biblioteki uczelnianej i wraz z bibliotekami instytutowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów informacyjnych, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, prowadzenie dydaktyki biblioteczno-informacyjnej.

Do 2007 roku Biblioteka Uczelniana mieściła się w Pałacu Lubomirskich.

W grudniu 2005 roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu Biblioteki Uczelnianej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku oddano do użytku nowoczesny kompleks biblioteczny składający się z magazynu książek oraz pomieszczeń dla czytelników m.in. Wypożyczalni, komputerowych katalogów oraz Czytelni Głównej oraz Czytelni Komputerowej ze stanowiskami z dostępem do Internetu.

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej jest powiększany na bieżąco o nowe pozycje drogą kupna, wymiany oraz darów. Aktualnie liczy ponad 64000 woluminów druków zwartych oraz blisko 4300 jedn. inw. czasopism.

Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo.

Biblioteka Uczelniana posiada komputerowy katalog biblioteczny MAK. Od grudnia 2004 roku katalog jest dostępny również na stronie internetowej Biblioteki.
W obrębie katalogu elektronicznego znajdują się:

Katalog Główny

Katalog Czasopism

Katalog Nowości

Katalog map

Katalog zbiorów angielskojęzycznych

Katalog zbiorów niemieckojęzycznych

Księgozbiór prof. T. Strzembosza

Dar Biblioteki Narodowej

Publikacje pracowników naukowych PWSW