BibliotekaPWSW w Przemyślu

8 kwietnia 2021

Zasady korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej od 12 kwietnia do odwołania


W związku z przedłużeniem aktualnych obostrzeń epidemiologicznych, informujemy, że od dnia 12 kwietnia 2021 r. do odwołania usługi biblioteczne będą nadal ograniczone do wypożyczeń i zwrotów książek oraz podbijania kart obiegowych.

Poniżej przedstawiamy aktualne zasady korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej, które obowiązują w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do odwołania:  

  1. Punkt obsługi czytelników będzie czynny w godzinach 10:00-12:00.
  2. Wypożyczanie oraz zwroty będą odbywały się przed wejściem głównym do budynku. Nie będzie możliwości wejścia na teren Biblioteki.
  3. Przed wejściem do budynku będzie przygotowane pudło, do którego w godzinach 8:00-15:00 można wkładać zwrócone książki.
  4. Czytelnia oraz katalogi będą nieczynne do odwołania.
  5. Książki można wypożyczyć tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 16 73 55 289, 16 73 55 288, 16 73 55 289) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczalnia.bib@pwsw.eu lub czytenia.bib@pwsw.eu. Katalog Biblioteki jest dostępny na stronie https://biblioteka.pwsw.pl/katalogi/.
  6. W przypadku niemożności odebrania książek w w/w godzinach istnieje możliwość odbioru w innych godzinach, tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z bibliotekarzem.
  7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość udostępnienia księgozbioru z czytelni do wypożyczenia (po wcześniejszym podpisaniu przez Czytelnika zobowiązania o zwrocie dzieła w ustalonym przez bibliotekarza terminie – maksymalnie do trzech dni).
  8. Zwroty kierowane są na 4-dniową kwarantannę, zanim ponownie zostaną udostępnione do wypożyczenia.
  9. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania darów.