BibliotekaPWSW w Przemyślu

Zbiory

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej jest powiększany na bieżąco o nowe pozycje drogą kupna, wymiany oraz darów. Aktualnie liczy ponad 62000 woluminów druków zwartych oraz blisko 4000 jedn. inw. czasopism.

Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące ponad 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo.

 

Katalog Główny
Katalog Czasopism

Katalog Nowości

Katalog map

Katalog zbiorów angielskojęzycznych

Katalog zbiorów niemieckojęzycznych

Księgozbiór prof. T. Strzembosza

Dar Biblioteki Narodowej

Publikacje pracowników naukowych PWSW